Stress og sygdom

Stress taler vi meget om – men man kan også italesætte et problem så meget, at det bliver udvandet. Når man taler om stress som kan have betydning for helbredet, så er det ikke et spørgsmål om at have travlt på arbejdet i en periode eller presset på familiefronten. Det kan være hårdt – men der hvor stress for alvor bliver problematisk er når det bliver en integreret del af livsstilen, så vi ikke opdager det. Man kan nemlig sagtens være stresset selvom man keder sig på arbejdet – er arbejdsløs eller familielivet kører fint. Stress rent fysiologisk handler nemlig om hvordan kroppen reagerer på de input sindet præsenteres for, og der er utallige mange input i løbet af livet, som ikke drejer sig om arbejdsopgaver.

Udbrændthed og øget dødelighed.

Langvarig stress har en veldokumenteret direkte sammenhæng med en række sygdomme, enten som årsagsfaktor (hjerte-kar-sygdom og depression) eller som katalysator for forværring af eksisterende sygdom (fx allergiske sygdomme og type 2-diabetes). Langvarig stress ser også ud til at øge risikoen for at udvikle sygdomme, som man har latent anlæg for. Mange sammenhænge er endnu sparsomt undersøgt, og der er modstridende forskningsresultater på området.

• Hjerte-kar-sygdom
• Depression
• Forværring af eksisterende sygdom (fx allergiske lidelser og diabetes)
• Infektionssygdom
• Søvnforstyrrelser
• Post-traumatisk stress-syndrom
• Misbrug
• Flere ulykker
• Symptomer fra bevægeapparatet
• Mavesår (debatteres)
• Kræft (debatteres)

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2007/Publ2007/CFF/Stress/stress_langvarigstress_almenpraksis,-d-,pdf.ashx

Det er alment anerkendt at stress kan give forhøjet blodtryk, diarré og muskelspændinger især i nakken. Mange har en fornemmelse af, at en kronisk sygdom som gigt og autoimmune reaktioner forværres af stress. Og dem der lider af herpes, kan ofte mærke en tydelig sammenhæng mellem stress og herpesudbrud.

Det er rimelig anerkendt at stress kan hænge sammen med et forhøjet blodtryk, hjertebanken, søvnforstyrrelser, udbrændthed og energimangel. Man anerkender også at stress kan give diarré, ondt i maven og ondt i hovedet.

Der er diskussion om stress kan hænge sammen med nedsat immunforsvar – altså at man lettere bliver syg i stressede perioder. Studier på mus har vist at mus som blev udsat for social stress var langt dårligere til at bekæmpe infektioner end mus som var udsat for fysisk stress. Et italiensk studie målte en lavere immunaktivitet hos sygesplejersker på akutafdelingen end sygeplejerske på den medicinske afdeling svarende til den mængde af stresssymptomer, som sygeplejerskerne selv oplevede. 

Der er lavet en del studier på den direkte sammenhæng mellem bl.a. inflammation og stress, overvægt og stress, smerter og stress og en Østerbroundersøgelse kunne for nyligt konkludere en sammenhæng mellem øget dødelighed og udbrændthed.

Synderen er langtidsstress hormonet kortisol. Det øger inflammation, det forstyrrer balancen af kønshormoner og stofskiftehormonerne og kan være en indirekte årsag til udviklingen af PCOs, diabetes 2 og stofskiftesygdomme.

Det er svært at dokumentere den direkte sammenhæng, dels fordi denne type studier kun kan udføres som observatoriske studier. Det ville jo være lidt uetisk at udsætte en gruppe mennesker for stress og kontrollere deres livsstil for at se om de udviklede sygdom – den type kliniske studier foretager man som regel på rotter og så observerer man store grupper af mennesker og ser om der er sammenfald. Den type studier vil altid være forbundet med en vis grad af usikkerhed, men de kan stadig bruges som rettesnor – især for alternative behandlere, fordi det for os er ganske naturligt at tænke holistisk.

Sygdomme udvikler sig ofte over en årrække, og hvor længerevarende stress kan have en indvirkning, så er det sjældent den eneste årsag til sygdom. Men psyke er så væsentlig en del af velvære, at det altid bør inddrages.

Når jeg behandler stress

Det er sjældent at klienter henvender sig til mig pga stress, men det sker meget ofte, at klienter har symptomer, som de selv mener er udløst af en meget stressende eller traumatisk oplevelse, eller at stress forværrer de symptomer, de kommer med. Det kan være symptomer som migræne, ledsmerter, angst, allergi, eksem eller autoimmune lidelser. I sådanne tilfælde behandler jeg ikke kun det pågældende symptom men også kroppens- og sindets evne til at håndtere stress og slippe gamle traumer.

LÆS MERE

Stress og overvægt

https://www.berlingske.dk/det-sunde-liv/fedme-og-stress-forstaerker-hinanden

https://holistica-medica.dk/psyke-og-krop/stress-omsaettes-til-hormonbetinget-fedme-og-overvaegt/

https://illvid.dk/mennesket/stress-goer-dig-overvaegtig

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/stress-kan-give-overvaegt

https://www.dr.dk/levnu/mad/tv-laege-faa-styr-paa-din-stress-inden-kur

Stress og immunforsvar

https://politiken.dk/viden/art5418226/Ny-forskning-Stress-øger-risiko-for-influenza-og-forkølelse

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-bliver-jeg-syg-nar-jeg-har-fri

Stress og smerter

Funktionelle smerter – på rigshospitalet

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/videnscenter-for-boernesmerter/smerter-hos-boern/Sider/funktionelle-smerter.aspx

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top