Stress og sygdom

Stress taler vi meget om – men man kan også italesætte et problem så meget, at det bliver udvandet. Når man taler om stress som kan have betydning for helbredet, så er det ikke et spørgsmål om at have travlt på arbejdet i en periode eller presset på familiefronten. Det kan være hårdt – men der hvor stress for alvor bliver problematisk er når det bliver en integreret del af livsstilen, så vi ikke opdager det. Man kan nemlig sagtens være stresset selvom man keder sig på arbejdet – er arbejdsløs eller familielivet kører fint. Stress rent fysiologisk handler nemlig om hvordan kroppen reagerer på de input sindet præsenteres for, og der er utallige mange input i løbet af livet, som ikke drejer sig om arbejdsopgaver.

Udbrændthed og øget dødelighed.

Langvarig stress har en veldokumenteret direkte sammenhæng med en række sygdomme, enten som årsagsfaktor (hjerte-kar-sygdom og depression) eller som katalysator for forværring af eksisterende sygdom (fx allergiske sygdomme og type 2-diabetes). Langvarig stress ser også ud til at øge risikoen for at udvikle sygdomme, som man har latent anlæg for. Mange sammenhænge er endnu sparsomt undersøgt, og der er modstridende forskningsresultater på området.

• Hjerte-kar-sygdom
• Depression
• Forværring af eksisterende sygdom (fx allergiske lidelser og diabetes)
• Infektionssygdom
• Søvnforstyrrelser
• Post-traumatisk stress-syndrom
• Misbrug
• Flere ulykker
• Symptomer fra bevægeapparatet
• Mavesår (debatteres)
• Kræft (debatteres)

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2007/Publ2007/CFF/Stress/stress_langvarigstress_almenpraksis,-d-,pdf.ashx

Det er alment anerkendt at stress kan give forhøjet blodtryk, diarré og muskelspændinger især i nakken. Mange har en fornemmelse af, at en kronisk sygdom som gigt og autoimmune reaktioner forværres af stress. Og dem der lider af herpes, kan ofte mærke en tydelig sammenhæng mellem stress og herpesudbrud.

Det er rimelig anerkendt at stress kan hænge sammen med et forhøjet blodtryk, hjertebanken, søvnforstyrrelser, udbrændthed og energimangel. Man anerkender også at stress kan give diarré, ondt i maven og ondt i hovedet.

Der er diskussion om stress kan hænge sammen med nedsat immunforsvar – altså at man lettere bliver syg i stressede perioder. Studier på mus har vist at mus som blev udsat for social stress var langt dårligere til at bekæmpe infektioner end mus som var udsat for fysisk stress. Et italiensk studie målte en lavere immunaktivitet hos sygesplejersker på akutafdelingen end sygeplejerske på den medicinske afdeling svarende til den mængde af stresssymptomer, som sygeplejerskerne selv oplevede. 

Der er lavet en del studier på den direkte sammenhæng mellem bl.a. inflammation og stress, overvægt og stress, smerter og stress og en Østerbroundersøgelse kunne for nyligt konkludere en sammenhæng mellem øget dødelighed og udbrændthed.

Synderen er langtidsstress hormonet kortisol. Det øger inflammation, det forstyrrer balancen af kønshormoner og stofskiftehormonerne og kan være en indirekte årsag til udviklingen af PCOs, diabetes 2 og stofskiftesygdomme.

Det er svært at dokumentere den direkte sammenhæng, dels fordi denne type studier kun kan udføres som observatoriske studier. Det ville jo være lidt uetisk at udsætte en gruppe mennesker for stress og kontrollere deres livsstil for at se om de udviklede sygdom – den type kliniske studier foretager man som regel på rotter og så observerer man store grupper af mennesker og ser om der er sammenfald. Den type studier vil altid være forbundet med en vis grad af usikkerhed, men de kan stadig bruges som rettesnor – især for alternative behandlere, fordi det for os er ganske naturligt at tænke holistisk.

Sygdomme udvikler sig ofte over en årrække, og hvor længerevarende stress kan have en indvirkning, så er det sjældent den eneste årsag til sygdom. Men psyke er så væsentlig en del af velvære, at det altid bør inddrages.

Hvad er stress? Stress en belastningsreaktion, hvis livet byder på udfordringer, som vi ikke kan håndtere. Det kan være krav på arbejdet, i familien eller følelsesmæssigt, der påvirker dig i sådan en grad at du ikke kan tackle situationen og lægge det fra dig. Men betyder det så, at man slipper for stress ved at skifte job eller blive skilt? Sansynligvis ikke. Det er nemlig sjældent de ydre omstændigheder der er årsagen til at man bliver stresset – men derimod reaktionsmønstre hos dig, der gør, at du har svært ved at sige fra i lige den arbejdssituation eller føler dig mindreværdi eller angrebet hver gang huset roder eller din mand eller kone er fraværende. Stress handler altså ikke om hvad livet gør ved dig men om hvordan du takler livet. Der er mennesker, som bliver udsat for det ene traume efter det andet – men ikke bare kommer helskindet igennem det – men kommer ud stærkere mere grounded i sig selv. Og så er der mennesker, som bliver væltet omkuld efter ikke at være blevet forfremmet på arbejdet. Er de mennesker mere nærtagende eller overfladiske? Jeg vil hellere kalde det mindre grounded i egen person. Det er mennesker som reagerer på hvordan de tror at omverdenen ser dem. Hvad betyder det egentlig at hvile i sig selv? Det betyder at kende sin egen person så godt og være så tro mod den, at udefrakommende afvisninger, modstand eller kritik ikke får lov at definere den person de er.

Der er lavet flere studier på at der er et forhold mellem et højt kortisol og overvægt. Man har også kunne se en sammenhæng mellem blodsukker og kortisol – som kan forklare udviklingen af overvægt og diabetes.

Til sidst er dog vigtigt at nævne, at sygdomme sjældent opstår af en bestemt årsag. Ofte er der flere faktorer, der spiller ind – så når jeg her forsøger at argumentere for at stress spiller en vigtig rolle for en række sygdomme og symptomer, så er det ikke for at sige, at stress er årsagen. Det er måske en blandt flere årsager – men den er vigtig at tage med, når man vil forstår årsagen til den sygdom eller de symptomer man oplever, og som måske er opstået ud af det blå.

Blot for at komme med nogle eksempler.

Har haft ondt i halsen siden i sommer – dagen en lykkelig begivenhed som markerede afslutningen på en hård periode med flere dødsfald.

Hvorfor blev jeg ikke syg imens det stod på? Imens adrenalinet er højt er immunforsvaret i beredskab. Når der er plads, reagerer kroppen? Bliver man så tilfældigvis smittet? Nej – men har man ondt i halsen, har man sansynligvis også sarte slimhinder i luftvejene. Måske har man haft mange halsbetændelser som barn og bihulebetændelser som voksen. Måske har man en tarmflora i ubalance oven på en række antibiotikabehandlinger – og overvækst af svamp hæmmer det uspecifikke immunforsvar i slimhinderne, så de bliver lettere modtagelige over for virus. Jamen hvorfor bliver det så ved – en virus plejer jo at gå over. Se her er det at nerverne

Eller – virus er sådan noget der ligger latent i cellerne – det ligger i dvale. Ifølge en teori (som blev forkastet af den vestlige lægevidenskab for mange år siden), så lever bakterier og virus i os side om side med vores egen bakterier. Når vores indre miljø kommer ud af balance, så giver det gode vækstbetingelser for virus, bakterier og svampe, som kan gøre os syge. Den teori er så småt ved at vinde indpas igen når vi taler om tarmen. Her troede man også tidligere at tarmens bakterier var rene – siden har man fundet ud af at det er en samsurium af fremmede og velkomne bakterier der lever fredeligt side om side – indtil de fremmede får overtaget og giver problemer.

Man ved at tarmbakterierne kommunikerer med kroppens signalstoffer på utallige måder, så kommer der uorden i tarmbakteriernes sammensætning, så påvirker det også immunsystem, nervesystem og hormonsystem. Ligesom immunsystem, nervesystem og hormonsystem kan påvirke tarmfloraen.

Migræne – har haft hovedpiner siden jeg faldt i skolegården som 12-årig. Faktisk blev jeg skubbet og faktisk blev jeg mobbet. Selvom hovedet ikke har lidt skade, så husker kroppen de følelser der var forbundet med den oplevelse og holder fast i smerten i hovedet indtil de er forløst.

Emner fra kursus

Sammenhængen mellem tarmdysbiose og hjernesygdomme – eller stress’ påvirkning på tarmfloraen – tarmfloraens påvirkning på kroppen og på hjernen…

Artikler

Stress og overvægt

https://www.berlingske.dk/det-sunde-liv/fedme-og-stress-forstaerker-hinanden

https://holistica-medica.dk/psyke-og-krop/stress-omsaettes-til-hormonbetinget-fedme-og-overvaegt/

https://illvid.dk/mennesket/stress-goer-dig-overvaegtig

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/stress-kan-give-overvaegt

https://www.dr.dk/levnu/mad/tv-laege-faa-styr-paa-din-stress-inden-kur

Stress og immunforsvar

https://politiken.dk/viden/art5418226/Ny-forskning-Stress-øger-risiko-for-influenza-og-forkølelse

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-bliver-jeg-syg-nar-jeg-har-fri

Stress og smerter

Funktionelle smerter – på rigshospitalet

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/videnscenter-for-boernesmerter/smerter-hos-boern/Sider/funktionelle-smerter.aspx

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen